Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет На головну Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
a
Науково-дослідна лабораторія
технічного захисту інформації
Центр інформаційних технологі і захисту інформації Головна Про нас Ліцензії Послуги Контакти  

    Із розвитком інформаційних технологій та їх впровадженням у більшості сфер людської діяльності, стає можливим все більше вдосконалення діяльності підприємств та організацій. Однак, в умовах жорсткої конкуренції, ця діяльність в значній мірі залежить від захищеності інформаційних ресурсів, оскільки втрата інформації, або порушення її конфіденційності може призвести не тільки до значних матеріальних збитків окремого підприємства чи організації, але і до загрози безпеці держави. Тому в сучасних умовах значна частина підприємств та організацій потребують захисту не тільки власної інформації, а в першу чергу інформації, що є власністю держави.

     Для надання повного спектру послуг із технічного захисту інформації для підприємств, установ, та організацій подільського регіону на базі Вінницького національного технічного університету створено Науково-дослідну лабораторію технічного захисту інформації (НДЛ ТЗІ), яка є складовою частиною Центру інформаційних технологій і захисту інформації ВНТУ. Лабораторія провадить свою діяльність на підставі ліцензії Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України серії
AB № 527352 від 28.05.2010 р. за такими видами діяльності:

  • Розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) технічного захисту інформації, носіями якої є акустичні поля, надання консультативних послуг;
  • Розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) технічного захисту інформації, носіями якої є електромагнітні поля та електричні сигнали, надання консультативних послуг;
  • Розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультативних послуг;
  • Виявлення та блокування витоку мовної та видової інформації через закладні пристрої на об’єктах інформаційної діяльності, надання консультативних послуг.

    НДЛ ТЗІ є єдиною у регіоні, що має право технічного захисту інформації усіх видів, у тому числі інформації, що містить відомості, які становлять державну таємницю.

© ЦІТЗІ ВНТУ, 2009