i i i i  i i i i
a
-
˳糿  
      Із розвитком інформаційних технологій та їх впровадженням у більшості сфер людської діяльності, стає можливим все більше вдосконалення діяльності підприємств та організацій. Однак, в умовах жорсткої конкуренції, ця діяльність в значній мірі залежить від захищеності інформаційних ресурсів, оскільки втрата інформації, або порушення її конфіденційності може призвести не тільки до значних матеріальних збитків окремого підприємства чи організації, але і до загрози безпеці держави. Тому в сучасних умовах значна частина підприємств та організацій потребують захисту не тільки власної інформації, а в першу чергу інформації, що є власністю держави.
      Діяльність з технічного захисту інформації у Вінницькому національному технічному університеті здійснює Науково-дослідна лабораторія технічного захисту інформації (НДЛ ТЗІ), що входить до складу Центру інформаційних технологій і захисту інформації (ЦІТЗІ).
      У центрі ІТЗІ створено та атестовано спеціальне виділене приміщення для проведення секретних нарад, семінарів, засідань та інших заходів, де оперуватимуть інформацією з обмеженим доступом. Приміщення облаштовано сучасними спеціалізованими пристроями активного захисту інформації від витоку акустичними та віброакустичними каналами, зокрема генератором шуму та віброперетворювачами. Приміщення може використовуватись сторонніми фізичними та юридичним особам за призначенням на договірних умовах.
      НДЛ ТЗІ забезпечена сучасним вимірювальним та пошуковим обладнанням, а також спеціалізованим програмним забезпеченням, яке дозволяє  здійснювати оперативне виявлення та блокування усіх можливих технічних каналів витоку інформації.
      Сучасне пошукове обладнання дозволяє не тільки виявляти та ідентифікувати, але й локалізувати радіозакладні пристрої, приховані відеокамери та інші пристрої несанкціонованого знімання інформації з будь-якими видами модуляції. При цьому забезпечується захист інформації від витоку як через ефір, так і через провідні комунікації.
      Обладнання дозволяє проводити пошук як в стандартному діапазоні частот (до 3 ГТц), так і в діапазоні надвисоких частот до 15 ГТц, що дося-гається використанням спеціальних конверторів та програмного забезпечення.
      Пошукове обладнання дозволяє проводити виявлення не тільки активних, але й пасивних закладних пристроїв, які на момент перевірки відімкнені і можуть бути вбудовані в конструктивні елементи приміщення. Для виявлення та локалізації всіх можливих типів прихованих відеокамер, причому як активних так і пасивних, використовуються спеціальні пристрої, що ґрунтуються на оптичних методах виявлення.
      З метою визначення захищеності інформації, яка обробляється засобами електронно-обчислювальної техніки, лабораторія обладнана спеціальним вимірювальним обладнанням, яке дозволяє проводити дослідження та оцінювання небезпечних інформативних сигналів побічних електромагнітних випромінювань в широкому діапазоні частот. Обладнання також надає можливості оцінювання витоку інформації через мережу електроживлення та інші провідні комунікації.
      Всі роботи із захисту інформації виконуються висококваліфікованими сертифікованими фахівцями, які пройшли спеціальну підготовку з технічного захисту інформації та стажувалися у відомих ліцензіатів України, а також мають відповідні посвідчення та свідоцтва державного зразка.
      На базі НДЛ ТЗІ також проводяться курси підвищення кваліфікації, а також семінари із залученням як фахівців НДЛ ТЗІ так і провідних фахівці з Києва - авторів нормативно-правових актів України у сфері технічного захисту інформації. Слухачами курсів є представники державних владних структур.
      НДЛ ТЗІ залучена до наукових досліджень визначення та аналізу характеристик вітчизняних аналогів радіонепрозорих тканин, що виготовляються Київським державним науково-дослідним інститутом текстильно-галантерейної промисловості в рамках науково-експериментальних досліджень щодо створення перших вітчизняних аналогів радіонепрозорих тканин.
© ֲDz , 2009